Publisert 8 juli 2022
Oppdatert 8 juli 2022

Med hjerte for bærekraft

Miljø, bærekraft og effektiv energibruk er svært viktige aspekter i produksjonen av ferdighus fra Älvsbyhus. Det kommer både beboere og natur til gode.

– For vår del har vi alltid vært kjent for å være gode på lavenergihus og på veldig lite svinn i produksjonen. Vi har helt klart fokus på å være en bærekraftig produsent, og vi har kommet et stykke. Men vi har ambisjoner om å bli bedre, mye bedre, sier Bjørn Kristiansen, salgssjef i Älvsbyhus Norge AS. Mange aspekter ved ferdighusene fra Älvsbyhus bidrar til at miljø og bærekraft kommer svært heldig ut.

 Lang tradisjon med å bygge i tre

Forløperen til Älvsbyhus ble dannet allerede i 1944 under navnet Norrfjädrans Träföredling og har alltid basert seg på å bygge i tre, en fornybar ressurs. I 1960 så det første ferdighuset dagens lys, og produksjonen tok fart tidlig på 60-tallet, da de utviklet en innendørs samlebåndsproduksjon for å effektivisere byggeprosessen av modulene. Til nå er over 44 000 ferdighus levert i Norge, Sverige og Finland. Det skjer fortsatt på en måte som er så bærekraftig som mulig.

Kortvokst og kortreist tømmer

Tømmeret produseres i Nord-Sverige, der er vinteren lenger og kaldere, derfor vokser trærne sakte. Produksjonen av trær står Sveaskog for, Sveriges statseide skogselskap. De er svært opptatt av bærekraftig bruk av skogen, og planter tre nye trær for hvert tre som tas ut. Gamle trær blir stående for å sikre biologisk mangfold. Mer om Sveaskog finner du her.

Tømmerstokkene sendes til fabrikken i Älvsbyn, der stokkene kappes til riktig lengde og tørkes før de settes i produksjon av modulene til ferdighusene. Prosessen er effektivisert slik at svinn holdes nede. Alt kappes i den lengden det skal være. Produksjonen av modulene gjøres på samlebånd, slik at alt av mål er standardisert. Det som blir igjen av flis brukes til oppvarming av kontorene og produksjonshallen, og til tørkingen av treverket.

– Overskuddet, det vil si den energien som vi ikke bruker, har vi sendt over gata, kan Bjørn Kristiansen fortelle. Nabobedriften er nemlig Polarbrød,som får nytte av overskuddsvarmen til oppvarming av sine lokaler. Tørket og justert trevirke sendes til de to andre fabrikkene, Bjärnum i Sverige og Kauhajoki i Finland med tog.

Hele huset transporteres på en gang

Når modulene transporteres videre sendes de på 3-5 lastebiler avhengig av størrelsen på huset. Det gjør at utslippene ved transport holdes på et absolutt minimum. Alle håndverkere som monterer huset, har alt de trenger der og da.

– Jeg har sjelden møtt en håndverker som har med seg alt han trenger, sier Bjørn Kristiansen og ler godt. Unødig kjøring for å hente verktøy og materialer er det minimalt av, siden alt som trengs til montering er pakket og klart. Ved at alle moduler monteres ferdige fra fabrikken, sparer Älvsbyhus emballasje og annet avfall på byggeplassen. Det som trengs av materiell er pakket inn én gang.

Tykke vegger, gulv og tak gir lite varmetap

Vegger, tak og gulv er bygd i 30 cm tykkelse. Alt som bygges må møte kvalitetskrav som er satt i byggeforskrifter for å redusere energiforbruket i nye bygninger. Varmetapet fra vegger, tak og gulv er dermed minimalt, noe mange fornøyde kunder kan bekrefte. Dermed går utgiftene til strøm og oppvarming ned.

“Huset er godt isolert og vi har lave strømutgifter” Kjell Gaute Vervik i Rogaland.

Vinduene er trelags, noe som også gjør at varmetapet er minimalt. Siden 1960 har Älvsbyhus bygget ferdighus for nordiske forhold, så alle grep som kan gjøre huset varmt og godt, blir benyttet. Strømprisene i Sverige har tradisjonelt vært høyere enn i Norge, så husene er utviklet for å spare mest mulig energi og dermed penger. Det gir også en høyere komfort. Alle hvitevarer som leveres med de ulike husmodellene er selvsagt energieffektive.

Effektiv ventilasjon

Nibe varmepumpe er standard i Älvsbyhus ferdighus. Den er en meget effektiv varme- og ventilasjonsenhet som sørger for at inneklimaet er balansert året rundt. Nibe har laget oppvarming i snart 70 år, også de for nordisk klima, og sørger med ny teknologi for en balansert og energieffektiv ventilasjon året rundt. Du får vite mer om Nibe her.

Vannbåren varme i stedet for vedovn

I ferdighusene fra Älvsbyhus er det vannbåren varme i alle rom. Det fører til jevn og miljøriktig oppvarming. Fyring med vedovn gir et partikkelutslipp som fører til luftforurensning, spesielt i mer tettbygde strøk. I følge Folkehelseinstituttet er disse partiklene skadelige for luftveiene, spesielt når det er høy konsentrasjon. Dette gir uønskede helseeffekter, både på grunn av partiklene, men også fordi det er stoffer fra vedfyring som ikke er bra å puste inn.

“Når vi står opp med Sigurd om morgenen er det godt og varmt i huset”, Victoria Gjærviken og Espen Bjørseth fra Toten.

Enova er en god sparringspartner

– Jeg vil gjerne rose Enova. De har gitt mange penger til våre huskjøpere, sier Bjørn Kristiansen. Enova gir støtte til installering av varmepumpe, og har gjennom årene belønnet kjøpere av Älvsbyhus, fordi husene er så energieffektive. Gode løsninger for effektiv energi gir dermed utslag på lommeboka. Du kan lese mer om hvilke tiltak Enova støtter her.

Ønsker seg mer resirkulering

Innenfor isolasjon har resirkulering kommet et godt stykke, og produktet brukes i framstillingen av nye moduler. Flere resirkulerte materialer i produksjonen av ferdighusene etterspørres, og Bjørn Kristiansen mener det lett kan implementeres i produksjonen slik den er nå. –  Gjenbruk er helt klart interessant for kulturen i Älvsbyhus, mener Kristiansen.

I EU er det satt mål om mengde av resirkulert materiale i nybygg, og det jobbes med å dokumentere egenskaper hos materialer som allerede har vært brukt. Det vil gi større muligheter til mer resirkulering etter hvert.

Hvordan vise at husene er bærekraftige?

Bjørn Kristiansen ønsker seg en mer helhetlig og forståelig energimerking på hus. Energimerking er nå vanskelig å kommunisere fordi den baserer seg på boligens energibehov til oppvarming, og det vil jo variere fra familie til familie. Hvordan huset er produsert vil heller ikke vises i denne merkingen. 

–Jeg ønsker meg en måte å sertifisere husene våre på. Det hadde vært så fint å kunne si “grønn A” om et ferdighus fra oss, sier Bjørn Kristiansen.

Dermed er oppfordringen gitt til de som har mulighet til definere hvordan forbrukere kan vite at velger et“grønt” ferdighus.

Har du spørsmål?

Vi er her for å svare på dine spørsmål rundt byggeprosessen og hva det koster å bygge nytt hus.

Bilde av boligformidler Stian i Älvsbyhus

Les vår huskatalog

Digital katalog får du umiddelbart tilgang til!

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt