Nytt hus i LNF-område?

Å bygge nytt bolighus på en landbrukseiendom kan by på en komplisert søknadsprosess. Men et komplisert regelverk ingen hindring for kårbolig når du har en husleverandør som hjelper til med papirmølla. Scroll ned for å lese mer;

LNF-område, Jordloven og dispensasjonssøknad - dette er begreper du kanskje er kjent med hvis du går med tanker om å bygge hus på gården din. LNF står for landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det kun tillatt å føre opp bygninger som er «nødvendige for drift av næringsmessig landbruk».

– Dette kan være veldig komplisert, men hvis man får hjelp og begynner på rett måte, så går det som regel bra, sier Gard Grubstad, som jobber som boligformidler for Älvsbyhus. 

Rådgiving og hjelp til byggesøknad er en del av tjenesten når han hjelper folk å realisere husdrømmen, en service som er inkludert i husprisene til Älvsbyhus. Han synes det er en fordel hvis han får komme tidlig inn i byggeprosessen og bli med på dialogen med kommunen.

Får gjennom søknader

60 prosent av byggesakene han hjelper kundene med er i såkalt LNF-område, så han kjenner lovverket og søkeprosessene godt. Kompetansen til Gard og hans kollegaer gir uttelling, for de får gjennom hele ni av ti dispensasjonssøknader.

– Hvis du skal nå frem med en dispensasjonssøknad må du vise at fordelene med å bygge er større enn ulempene, etter en samlet vurdering, forklarer Gard.

Bygge hus i LNF-område ?

  • LNF står for landbruks-, natur- og friluftsformål
  • I disse områdene gjelder bla. bestemmelser beskrevet i Plan- og bygningsloven 11-7 nr. 5, samt Jordloven
  • Målet med regelverket er å sikre at man opprettholder et levende og utviklet landbruk, og tar vare på ressurser
  • I LNF-områder er det kun tillatt å føre opp bygninger som er «nødvendige for drift av næringsmessig landbruk»
  • Det kan tillates å sette opp erstatningsbolig for et hus som må rives
  • Våningshus og kårbolig er tillatt hvis bygningen er nødvendig av hensyn til gårdsdriften
  • Byggesøknader i LNF-område er mer komplisert enn vanlige byggesøknader
  • En dispensasjonssøknad må vise at fordelene ved å bygge er større enn ulempene
  • De lokale forhandlerne til Älvsbyhus kjenner regelverk og lokale forhold, så spør om hjelp

Kilder: Fylkesmannen Rogaland, Plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5, Gard Grubstad Älvsbyhus, Wikipedia

LNF skal ivareta landbruket

Gard Grubstad medgir at saksgangen knyttet til bebyggelse i LNF-område ofte er kronglete, men påpeker at hensikten med regelverket er god.

– Målet med regelverket for LNF-område er å sikre at man opprettholder et levende og utviklet landbruk, samt tar vare på ressurser. Ved å videreføre driften ivaretas dyrevelferd, kulturlandskap og landbrukstradisjonene, forklarer han.

Hus på ny plass kompliserer

Mange av dem som velger å bygge Älvsbyhus bor på gårdsbruk. Utgangspunktet for å bygge nytt kan være ønsket om kårbolig på en ny plass på gården, eller å erstatte et gammelt våningshus. Erstatningsbolig for hus som skal rives er i utgangspunktet tillatt. Å få bygge der det ikke har stått hus fra før er en tyngre prosess.

– Et stivbeint regelverk kan i verste fall føre til at folk ikke orker å kjempe mot byråkratiet og at gårdsbruk blir liggende brakk, sier Gard Grubstad.

Fornøyde kunder

En av familiene som nylig har satt opp Älvsbyhus som kårbolig er Irene og Einar Eik i Julebygda i Sandnes. Det tok under et år fra de startet prosessen til de kunne flytte inn i huset, og de ser tilbake på en rask og smertefri byggeprosess der de har fått mye hjelp fra forhandlerne Anita Milje og Gard Grubstad.

– De har jo tatt seg av alt, vi har ikke trengt å møte opp hos kommunen en gang, berømmer Irene.

Nå har sønnen flyttet inn i det gamle hovedhuset, mens Irene og Einar nyter livet et steinkast unna i vinkelhuset Tove.

Les vår huskatalog

Digital katalog får du umiddelbart tilgang til!

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt