Anne Berit og Attle plassert godt i hver sin stol utenfor sitt nye Älvsbyhus
Hjemme hos

Familien Grøttveit

”Rådgiveren hos Älvsbyhus fulgte opp hele tiden og passet på at vi holdt tidsskjemaet”

Intervju

Marianne Vangsøy

Fotograf

Inviso

Publisert

3 juli 2019

Oppdatert

8 juli 2022

Overdro gården til sønnen

Da Anne Berit Dokken Grøttveit og Attle Grøttveit bestemte seg for å overdra gården til sønnen sin, hadde de et ønske om å skille ut en tomt fra den drøyt 2000 mål store landbrukseiendommen. Vi ønsket ikke å bygge en kårbolig, slik det er lange tradisjoner for å gjøre på landbrukseiendommer, forteller Anne Berit.

Verdien av huset ville tilfalle gården og tilføre gården en varig heftelse. Ekteparet har tre barn og vil ikke forfordele dem. Å skille ut en tomt er mer tidsmessig riktig. Vi hadde likevel et sterkt ønske om å bygge i tilknytning til gården av flere grunner, blant annet med tanke på nærhet til selve gårdsbruket for praktisk bistand ved behov. Dette er en gård som har vært i familien min gjennom generasjoner, sier Anne Berit.

Tett oppfølging

Anne Berit og Attle nyter vårens første varmegrader og gir sin honnør til Flesberg kommunes saksbehandlere og politikere, Fylkesmannen i Buskerud, og ikke minst  sin lokale Älvsbyhus-rådgiver som Älvsbyhus loset ekteparet Grøttveit trygt gjennom saksbehandlingsprosessen da de skulle bygge nytt hus

-Han skal ha mye av æren for at det lot seg gjøre. Han har fulgt oss tett gjennom hele prosessen. Det ga oss trygghet for at vi skulle klare dette på kort tid, sier Attle Grøttveit.

God søknad

Kommuneplanen for Flesberg definerer området der gården ligger som et LNF-område. Det betyr at området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel. Vi så at det kunne være en utfordring i forbindelse med ønske om å skille ut tomt utenfor eksisterende gårdstun, men også en hensiktsmessig regulering for å ivareta landbrukseiendommer, sier Atle. Det ble derfor viktig å skrive en grundig søknad som belyser både fordeler og ulemper, samt hvordan de ønsket å ivareta disse hensynene.

– Älvsbyhus sin rådgiver bisto med relevant dokumentasjon om hustypen som ble valgt, slik at teknisk underlag ble dokumentert sammen med byggesøknad og andre nødvendige papirer, sier Anne Berit.

– I tillegg hadde han en koordinerende rolle for tidsplan og samarbeid med ulike underleverandører, som borefirma, entreprenør og lignende, forklarer Anne Berit.

Kommer presis

Den snøfattige vinteren 2017 hogg Attle, med god hjelp av familien, tømmeret som sto på tomten – tømmer som i dag er blitt til en dobbelgarasje. Tomta ble rensket, og 400 kubikkmeter fjell ble skutt ut til tomt og grøfter. Rørleggeren la til rette, og Älvsbyhus satte opp grunnmuren til avtalt tidspunkt. 

– Rådgiveren hos Älvsbyhus fulgte opp hele tiden og passet på at vi holdt tidsskjemaet. Det var viktig, for når Älvsbyhus sier at huset kommer kl. 06.30 den 23. mai, så kommer det da, sier Attle.

– Da tok det to timer før veggene var på plass. Dag to var taket ferdig, og noen uker etter flyttet vi inn.

God planløsning

Anne Berit og Attle hadde lenge vært fascinert av det store vinkelhuset fra Älvsbyhus.

–  Vi så huset på en boligmesse et par år før det ble aktuelt å søke om byggetillatelse. Vi tente på planløsningen, og at huset var på ett plan. Jeg var lei av å bære vasken fra kjeller til andre etasje i det gamle våningshuset, sier Anne Berit.

– Et svært viktig argument for å velge Älvsbyhus, var også at selskapet tilbyr totalentreprise, sier Attle, som legger til at priskalkylen stemte på krona med sluttsummen.

Livsløpsstandard

Huset har livsløpsstandard, og med tanke på at Anne Berit og Attle ikke blir yngre, mener de det er viktig at det er lagt til rette for rullestol om det skulle bli behov for det en gang i fremtiden. Det er et viktig moment når en bygger bolig i voksen alder, mener ekteparet.

Med fire soverom, to stuer og atskilt kjøkken fikk de plass til besøk av både barn og barnebarn – og til hobbyvirksomhet.

 

;

Har du spørsmål?

Vi er her for å svare på dine spørsmål rundt byggeprosessen og hva det koster å bygge nytt hus.

Bilde av boligformidler Stian i Älvsbyhus

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt