Bilde av Lise og Yngve utenfor huset de skulle rive
Hjemme hos

Lise og Yngve

”Nå får vi et moderne hus som vi kan holde varmt hele vinteren uten trekk og tungvinte løsninger”

Intervju

Tun Byrå

Fotograf

Tun Byrå

Publisert

3 juli 2019

Oppdatert

8 juli 2022

Alt er skjevt

Fra huset, som har en grunnflate på omtrent 150 kvadratmeter, har paret utsikt ned mot Skjebergkilen og Falkensten båthavn. Her har Yngve mangt et barndomsminne fra da bestemoren bodde der. Selv overtok han eiendommen for 15 år siden og gjorde noen utbedrende tiltak for å kunne bo der. Men som du ser er alt skjevt her inne, sier han.

Kostbart å pusse opp

Å pusse opp et slikt gammelt og ødelagt hus, må være for spesielt interesserte med stor lommebok, mener Lise. Hun antyder at et slikt prosjekt minst ville koste fem millioner kroner med en fullverdig annenetasje, en pris som var uaktuell for ekteparet å bygge for. Hvor skulle vi bo i mellomtida? Jeg vil tro at det ville ta minst to-tre år å gjennomføre et slikt prosjekt, noe som betyr betydelig utgifter til leie av bolig, sier hun.

Lang prosess

Det er ikke uten videre en enkel sak å rive et hus som kommunen kan dokumentere er bygd senest år 1700. Det til tross for at det ikke er fredet. Huset er registrert i verneklasse C, noe som innebærer at huset er vurdert som en bygning med mindre verneverdi, men gjerne av betydning for miljøet. Det har vært en hard kamp mot regelverket, sier Yngve.

Når Yngve og Lise ønsket å rive huset, førte det til at Fylkeskonservatoren ble koplet inn. Han mente det ikke var noe problem å restaurere huset, forteller Yngve. I følge Lissner og Falkensten hevdet Fylkeskonservatoren at det «bare var å rive helt ned til laftekassa og løfta av taket». Det ville innebære at hele laftekassa måtte løftes opp for å komme til med ny grunnmur og nytt røropplegg, sier han.

Godkjent søknad

Etter ett år med fortvilelse, usikkerhet og litt sinne mot byråkrati, en kostbar papirmølle og utallige søknader, kan paret vise fram det endelige beviset på at kommunen har godtatt rivningssøknaden. Det har allerede kostet oss 150.000 kroner, en kostnad som innebærer blant annet etablering av et nytt renseanlegg og ny atkomstveg. Men heldigvis har vi hele tiden fått uvurderlig hjelp av Roger Andersen, forhandler for Älvsbyhus, sier Yngve.  

Roger Andersen mener at kostnadene knyttet til selve saksbehandlingen i Yngve og Lises sak, ligger på omtrent 50.000 kroner. Det er flere gebyrbelagte søknader knyttet til deres sak, blant annet endring av atkomst, utslippstillatelse, tillatelse til riving og en dispensasjonssøknad for bygging i strandsonen, sier Andersen som peker på at i dette tilfellet har kommunen stått overfor utfordrende saksbehandling.

Det koster å rive

Nå skal Yngve Falkensten i gang å rive, en jobb han tar selv. Yngve, som ved siden av å drive båthavna, tjener til livets opphold i en gravemaskin. Jeg skal flerre av kledningen og ta vare på mest mulig av tømmeret. Kommunen ser helst at gjenbruker det på gården, noe som betyr merkostnad ved riving og lagring, sier han. Yngve kostnadsberegner egeninnsatsen knyttet til riving av boligen og klargjøring til ny plate til mellom 200 og 300 tusen kroner. En entreprenør tar gjerne 1200 kroner timen, og det går det fort 14 dager pluss tid til bortkjøring av huset. I prisen ligger også tilkjøring av ny masse, sier han.

Andersen i Älvsbyhus antyder at selve rivejobben av et hus på størrelse med Lise og Yngves, kan koste anslagsvis 70.000 kroner. Men på generelt grunnlag er det vanskelig å angi pris på riving av hus, mener han. Rådgiveren sier at det er avhengig av mange faktorer. Det kan blant annet være farlige bygningsmaterialer i bygget, som for eksempel asbest. Det blir fordyrende, da asbest er spesialavfall som skal håndteres på en spesiell måte, sier han. Avstand til godkjent mottak for bygningsavfall, størrelsen på bygningen, vekt, grad av sortering, spesialavfall, lagringsplass for materialer til gjenbruk, om grunnmur er av stein eller betong, om kommunen krever sanerings- og tilstandsrapport/avfallsplan med mer, er noen av faktorene som vurderes ved rivning, presiserer Andersen.

Flere velger å kjøpe nytt hus fremfor å pusse opp

Mange andre velger som Yngve og Lise å bygge nytt framfor å kjøpe et gammelt hus som må pusses opp.  I de fleste tilfeller må den som kjøper et gammelt hus regne med en kostnad til oppgradering for å få den standarden man ønsker seg, sier Roger Andersen. Han viser til at det er høyt prisnivå på brukte boliger. Mange må kanskje oppgradere huset for en halv million kroner, og huset ender gjerne i samme prisklasse som kostnadene ved å kjøpe tomt og et nytt hus. Med tanke på at et nytt hus ikke har de samme vedlikeholdskostnadene som en brukt bolig, vil Älvsbyhus være en stor konkurrent til bruktmarkedet, hevder Andersen.

Nytt og moderne

Lise og Yngve skal bygge nytt. Utsikten skal bevares, og en ny bolig skal plasseres på nøyaktig samme sted som det gamle huset. Vi har valgt Älvsbyhus sin modell Edith, forteller Lise som ser fram til å få et stort, moderne og godt kjøkken.

Nå får vi et moderne hus som vi kan holde varmt hele vinteren uten trekk og tungvinte løsninger. Det koster oss under halvparten av det vi tror det koster å restaurere det gamle, og vi får et mye bedre hus, sier Yngve som antyder at med tilvalg og endret takvinkel for å få en bedre 2. etasje, vil hele prosjektet – fra og med grunnmur til ferdig hus – koste drøye to millioner kroner.

Fra grunnmuren kommer til vi flytter inn, vil det bare ta noen få uker. Den tiden kan vi jo bo i båten, smiler det storfornøyde ekteparet.

;

Har du spørsmål?

Vi er her for å svare på dine spørsmål rundt byggeprosessen og hva det koster å bygge nytt hus.

Bilde av boligformidler Stian i Älvsbyhus

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt