Gå til innhold

Bygge på sikker grunn

Byggrunnen er selve fundamentet for huset som skal bygges. Alle Älvsbyhus bygges på spesialkonstruert krypkjeller. En stabil grunn som uten større inngrep gir deg mulighet til å komme til de fleste ac husets tekniske løsninger og konstruksjoner. Både levering og montering inngår selvsagt i husprisen vår.

Vår krypkjeller er produsert inne med prefabrikerte bjelker og solker med ekstern tredjepartskontroll fra Nordcert. Muren er spesialtilpasset ditt Älvsbyhus utfra de forutsetningene du har på tomten din. Den monteres på fast mark uten tele og du risikerer ikke sprekker eller innsynkinger på grunn av vær eller frost.

Fordelene med krypkjeller er mange. Blant annet er det enkelt å komme til for inspeksjon. Siden huset er veldig tett og god isolert, så har vi krypkjellerisolering som garanterer at luftfuktigheten i grunnen holdes lav og stabil uansett hvordan klimaet er utenfor.

Enkelt å reparere og bygge ut

Siden rør og el er så lett tilgjnegelig, er det betydelig smidigere og rimeligere med krypkjeller kontra plate på mark, når du vil flytte kjøkkenet eller bygge nytt bad.

Beskyttelse mot radon

Krypkjelleren har i tillegg til tett isolering mot mark, tette rørgjennomføringer og det drenerende laget under isoleringen kan enkelt ventieleres om du bygger på et sted med ekstra høy radon.

Økt komfort

Med krypkjeller blir gulvet mer stille å gå på og ikke like stumt. Dessuten blir isoleringen bedre og gulvet varmere.

Midre risko for byggfukt

Med krypkjeller blir risikoen for byggfukt mindre, siden alt produseres i fabrikk og dermed er er alt tørt fra starten.

Beskyttelse mot oversvømming

Ved oversvømmelse beskyttes ditt hus, da det befinner seg översvämningar skyddas ditt hus då det befinner seg en del over muren. Ved oversvømmelse kan vannet enkelt pumpes ut av krypkjelleren.

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

Obligatorisk
Anngi gyldig E-post
Obligatorisk