Gå til innhold

Bygge på stødig grunn

Byggrunnen er selve fundamentet for huset som skal bygges. Alle Älvsbyhus bygges på spesialkonstruert krypgrunn. En stabil grunn som uten større inngrep gir deg mulighet til å komme til de fleste ac husets tekniske løsninger og konstruksjoner. Både levering og montering inngår selvsagt i husprisen vår.

Vår krypkjeller er produsert inne med prefabrikerte bjelker og solker med ekstern tredjepartskontroll fra Nordcert. Muren er spesialtilpasset ditt Älvsbyhus utfra de forutsetningene du har på tomten din. Den monteres på fast mark uten tele og du risikerer ikke sprekker eller innsynkinger på grunn av vær eller frost.

Fordelene med krypkjeller er mange. Blant annet er det enkelt å komme til for inspeksjon. Siden huset er veldig tett og god isolert, så har vi krypkjellerisolering som garanterer at luftfuktigheten i grunnen holdes lav og stabil uansett hvordan klimaet er utenfor.

Enkelt å reparere og bygge ut

Ettersom rør og elektriske komponenter er så lett tilgjengelige, er det betydelig smidigere og rimeligere med krypgrunn kontra plate på mark når du vil flytte kjøkkenet eller bygge nytt bad.

Beskyttelse mot markradon

Krypgrunnen har, i tillegg til den tette isoleringen mot mark, tettede rørgjennomføringer. Dessuten kan det drenerte laget under isoleringen enkelt ventileres hvis du bygger på et sted med ekstra høyt radonnivå.

Økt komfort

Med krypgrunn blir gulvet stillere å gå på og ikke like stumt. Dessuten blir isoleringen bedre og gulvet varmere.

Minsket risko for byggfukt

Med krypgrunn blir risikoen for byggfukt mindre i og med at grunn- og bjelkelag produseres i fabrikk og dermed er tørre helt fra begynnelsen av.

Beskyttelse mot oversvømmelse

Ved oversvømmelse beskyttes ditt hus fordi det befinner seg et stykke opp over muren. Ved oversvømmelse kan vannet enkelt pumpes ut fra krypgrunnen.  

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt.

Obligatorisk
Anngi gyldig E-post
Obligatorisk

Har du tomt?