Gå til innhold

Intervju: Gjermund Glesnes

Fotograf: Inviso

HJEMME HOS

Flere fordeler ved å bo i et miljøvennlig hus

Ren samvittighet er langt fra eneste belønning for å velge et miljøvennlig hus. Møt en huseier som opplever at det er godt både for kroppen og lommeboka.

Lave strømregninger

– Det aller viktigste for oss er egentlig at huset er godt å komme hjem til. Før satt vi og hutret i 3–4 timer når vi kom hjem. Nå vet vi at huset holder 23 grader hele året. Likevel er strømregninga lavere, sier Ole Gunnar Bye.

Da han og kona Hanne bygde enebolig i fjor, tenkte de grønt og valgte et miljøvennlig hus.

Det innebærer at den 1,5 etasjes eneboligen på Ler i Melhus har både solceller på taket og luft-til-vann-varmepumpe til hele førsteetasjen.

Miljøvennlige løsninger i huset

Luft-til-vann-varmepumpa i ekteparets hus regnes som en svært effektiv løsning for eneboliger. Ifølge tester utført av Energimyndigheten i Sverige gir de i gjennomsnitt hele 60 prosent lavere strømforbruk enn tradisjonell elektrisk oppvarming. De gir også rett til tilskudd fra Enova i Norge.

Varmepumpene sørger både for jevn og behagelig temperatur i boligen, og oppvarming av vannet i varmtvannstanken.

Älvsbyhus har luft-til-vann-varmepumpe som standard løsning på alle husene de leverer. I tillegg tilbyr selskapet solcellepaneler som tilvalg, som en av svært få produsenter av ferdighus i Norge. Solcellene kan gi opptil 3000 kWh strøm i året. Standardløsningen med luft-til-vann-varmepumpen gir rett til Enova-tilskudd på kr. 10.000,- slik reglene er i dag. Tilvalget med solceller gir rett til Enova-tilskudd på kr. 13.750,-.  I tillegg gir enkelte kommuner ekstra tilskudd. På denne siden kan du se om dette gjelder din kommune.

Solceller virker også i Norge

Kritiske røster vil gjerne ha det til at solcellepaneler fungerer dårlig så langt nord som i Norge. Ole Gunnar Byes erfaring er at den innvendingen har lite for seg.

Ved hjelp av et kontrollpanel kan han og kona følge med på strømproduksjonen til enhver tid.

Svaret de får, er entydig: Solceller virker, selv nede i en dal tre mil sør for Trondheim.

– I sommerhalvåret viser måleren fra 2400 til 3700 watt. Tallet varierer selvfølgelig etter om sola skinner eller ikke. Men dagslys er nok til å lage strøm selv når det er overskyet, konstaterer han.

Med Enova-støtten og årets strømpriser har han regnet ut at investeringskostnaden vil være dekket inn i løpet av 13–15 år.

– Vi ville være litt miljøbevisste. Samtidig som det er god økonomi på sikt, sier han.

Mer behagelig – og god økonomi

Det viktigste for ekteparet var likevel varmepumpeløsningen, som var en av hovedgrunnene til at valget deres falt nettopp på Älvsbyhus.

– Før vi bygde huset, leide vi en førsteetasje på en enebolig. Om vinteren var det 10 grader når vi kom hjem fra jobben. Vi måtte slå på alt vi hadde av panelovner, og likevel tok det 3–4 timer før temperaturen var behagelig. Nå har vi fast temperatur hele året, 23 grader. Det er godt å vite når vi kommer hjem, sier han.

Nå som den syv måneder gamle sønnen Marius kryper rundt på gulvet, har den jevne innetemperaturen blitt enda viktigere.

Samtidig konstaterer han at nybygget og de miljøvennlige løsningene faktisk gir utslag på strømregninga.

– Vi har fått 70–80 kvadratmeter mer å varme opp, likevel er strømregninga mindre enn før. I tillegg til at vi altså kommer hjem til et mye varmere hus, sier han.

Hvor mye sparer du?

Hvor mye lavere strømregning du får ved å bo i et miljøvennlig hus, avhenger selvfølgelig av en rekke faktorer, blant annet strømprisen og ditt eget forbruksmønster. For solceller avhenger besparelsen også av geografisk beliggenhet og vinkel på solcellepanelet, temperatur, antall soltimer, og så videre.

Det totale regnestykket vil likevel være hyggelig lesning for de aller fleste.

For varmepumpa oppgir Enova følgende regnestykke: «En vanlig enebolig har et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare cirka 8.800 kWh ved å installere en luft-til-vann-varmepumpe. Dersom vi antar en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt spare omtrent 118.800 kroner i løpet av varmepumpens levetid på normalt 12 til 15 år,» skriver det statlige foretaket.

Når det gjelder solcellepanelet, har Älvsbyhus’ selger Truls Halvorsen regnet ut følgende:

– Hos oss koster dette tilvalget 57.000 kroner, og du kan få 13.750 kroner tilbake fra Enova. Da sitter du igjen med en kostnad på 43.250 kroner. Med optimale solforhold i Norge vil anlegget produsere 3000 kWh i året – og anlegget har 25 års garanti. Det gir 75.000 kWh totalt, noe som betyr at solstrømmen koster nær halvparten av dagens strømpris.

Flere hensyn ved et miljøvennlig hus

Selv om Enova først og fremst jobber for lav energibruk og fornybare oppvarmingsløsninger, påpeker rådgiver Tove Krogstad Johnsen at boligkjøpere og -eiere bør ha flere faktorer i tankene.

– Det er mange ulike hensyn som må tas for å sikre et miljøvennlig hus, som valg av byggematerialer, prosesser underveis i byggingen og hvor huset ligger i forhold til transportløsninger, sier hun.

Dette er et sentralt poeng også for Ruben Vea, som er administrerende direktør i Älvsbyhus.

Ferdighusene han selger har nemlig ikke bare «standard løsninger» for nye boliger som godt isolerte vegger, vinduer og tak.

Siden Älvsbyhus blir bygd i moduler på fabrikk og deretter satt sammen på tomta til huskjøper, resulterer selve byggeprosessen også i svært lite svinn og søppel.

– Vi vet akkurat hvor mange løpemeter treverk vi trenger til hvert enkelt hus, og kapper alt på mål. Dermed sparer vi miljøet når det gjelder materialbruk. Og det som blir av svinn, går rett i flisanlegget vårt som forvandler det til varme, sier han.

Slik søker du Enova-støtte

Både solcellepaneler og Älvsbyhus’ løsning for luft-til-vann-varmepumpe kvalifiserer til tilskudd fra Enova. I tillegg gir også enkelte andre tiltak på huset, som væske-til-vann-varmepumpe, biokjel, avtrekksvarmepumpe og ettermontering av balansert ventilasjon, rett til tilskudd.

For å søke må du oppfylle en del kriterier og legge ved all nødvendig dokumentasjon, som står spesifisert for hvert enkelt tiltak. Du må også søke innen 18 måneder etter at fakturaen for tiltaket ble sendt.

Du kan søke via Enovas egne nettsider, her.

Ønsker du å vite mer om Älvsbyhus?

Bestill huskatalog og prisliste her.

Bestill katalog