Gå til innhold

Intervju: Rolf Schreiner

Fotograf: Paulo Pagani

Nytt Älvsbyhus der ingen skulle tru…!

I Sokndal, nærmere bestemt Omdal langt fra allfarvei, ligger gården til Kjellfrid og Bjørnar. Når hun og mannen overtok ansvaret på gården kom spørsmålet:
– Hvor skal vi bo?

Kjellfrid Omdal var en ivrig gårdsjente i hele oppveksten, sammen med tre eldre søsken. I 2014 giftet hun seg med Bjørnar Skjærpe, som hun hadde kjent fra barndommen, og de fikk en gutt i 2015. Da hadde allerede bestefar Audun fått spørsmålet om datter og svigersønn skulle overta gården. Kjellfrid var klar på at gårdsdrift var det rette for henne og Bjørnar.

Audun Omdal ville helst at gården ble drevet videre av familien, så han var klar for å gi ansvaret til Kjellfrid og Bjørnar. Men hvor skulle de bo?

Bestemte seg for Älvsbyhus

En gang i 2013, etter å ha studert diverse huskataloger og vurdert priser var det unge paret interessert i å få kontakt med Gard Grubstad, som leder husprodusenten Älvsbyhus sin virksomhet i Rogaland. Han inviterte dem til kontoret i Haugesund og videre til Sveio for å se et visningshus. Her var det flere husmodeller som fristet pga. lys, luftig planløsning og praktisk innredning.

Så gikk man i tenkeboksen, og det gikk faktisk halvannet år før far og datter var så enige om overtakelse at behovet for nytt våningshus var 100 % reelt. – Da var veien kort tilbake til Gard, forteller Kjellfrid. – Han kom her ned til oss, og kontrakt ble skrevet i september 2015.

Älvsbyhus kjenner bondenes utfordringer

Når den norske bonde ønsker ny bolig på gården, må strenge direktiver følges. Plan- og bygnings-loven (PBL) har sine omfattende og til dels komplekse regler, og det å få tillatelse til å reise bolighus på landbruks-, natur. og friluftsområder (LNF) kan være en lang og kostbar prosess.

Husprodusenten Älvsbyhus har satt seg grundig inn i bondens situasjon og har fått god erfaring i å forenkle bygge-prosessen for norske bønder. Älvsbyhus har et klart mål om å være en aktiv, profesjonell og pålitelig samarbeidspartner alle som vil bygge nytt hus – inkludert bønder som ønsker ny bolig på sin eiendom.

Den magiske Älvsbyhus-dagen!

– Vi kjøpte gravemaskin og sto selv for utgraving av tomten i fjor høst, forteller Kjellfrid videre. – Så måtte vi grave og borre etter vann, før Älvsbyhus satte opp grunnmuren i mars/april i år. Den store dagen for oss var 4. mai. Kranbil og trailere hadde på en imponerende måte kommet seg opp til gården kvelden før, med nitid måling rundt enkelte krappe svinger. Og da morgenen kom, var det full action for å heise elementene på plass. I løpet av én dag var veggene og tak oppe, og etter en ukes tid med tørt, fint vær, var huset komplett med gulv, listverk og tett tak. Imponerende, rett og slett! 

Enestående god hjelp i hele prosessen

Kjellfrid og Bjørnar er fulle av lovord når det gjelder Gard Grubstad sitt engasjement i byggeprosjektet. De er begge to i full jobb, og da hjalp det godt at Gard tok seg av papirarbeidet og nødvendige godkjenninger.

– Han var alltid til stede for oss, sier Kjellfrid. – Vi kunne spørre om hva som helst, når som helst – også på julaften! En gang sto han på en stein for å få dekning, under et jaktlag i Finnmark, og svarte rolig på våre spørsmål. Og vi vet at vi har fått mye hus for pengene. Rett under 2 millioner for grunnmur og hus lar seg høre. Det skjer nok kun hos Älvsbyhus. Vi flyttet inn i midten av juni, og nå ser vi frem til å drive gården som akkurat nå har sau, lam og vær i et antall av 75, foruten tre hester og de sedvanlige gårdsdyrene som hund, katt og kanin. Vi er fortsatt begge i full jobb, men får vi tilskudd til nytt sauehus, håper vi å øke antallet vinterfôrede dyr til 120, som gir et årsverk. – Lager Älvsbyhus sauehus?- avslutter de med et smil.

Ønsker du å få huskatalog tilsendt i posten gratis? Klikk her.