Publisert 25 april 2022
Oppdatert 25 april 2022

Hvor lang tid tar det å bygge nytt hus?

Går du med en husdrøm i magen? Mange som skal bygge nytt hus, lurer på hvor lang tid det egentlig tar. Svaret er ca. ett år

Ett år. Dette er tiden det tar fra du som kunde hos oss i Älvsbyhus har første kontakt - til huset står ferdig med nøkkelen i døra. Er det virkelig mulig?

– I gjennomsnitt tar det mellom åtte og fjorten måneder fra kunden bestemmer seg for husmodell til huset står ferdig montert, og vi leverer nøkkel, sier Bjørn Kristiansen, Salgssjef i Älvsbyhus.

Det første Kristiansen gjør når en kunde vil bygge ny enebolig, er å sette seg grundig inn i reguleringsplanen for området. Sammen med Älvsbyhus sin arkitekt og byggesaksansvarlig ser de spesielt etter:

  • Hvordan er forholdene på tomta?
  • Hvor mye av tomta kan bebygges (utnyttelsesgrad)?
  • Hva sier reguleringsplanen om møne- og gesimshøyde?
  • Er det nok areal for parkeringsplasser?
  • Hvordan er det med avstand til nabogrenser?

Ligger forholdene til rette for et modulhus fra Älvsbyhus, henter de ut relevant informasjon fra kommunen og så setter arkitekten seg ned ved tegnebordet. Deretter får kunden et tegnet forslag. Først når kunden har fått et forslag til gjennomsyn, signeres kontrakten.

– Dette forarbeidet tar oss en god del tid, sier Kristiansen, og understreker at det er en viktig del av servicen og forutsigbarheten du får som kunde hos Älvsbyhus.

Fra første kontakt til nøkkel i døra

Hvordan foregår så prosessen? Kan vi i Älvsbyhus virkelig garantere at du har nøkkelen i døra innen ett år?

– Vi kan aldri garantere noe før nøkkelen faktisk står i døra. Det er kommunen som til syvende og sist gir tillatelse til å bygge bolig. Men det er i kundens og vår interesse at prosessen går så fort som mulig, sier Kristiansen.

Han forteller at som kunde i Älvsbyhus, får du ikke regningen før huset står helt ferdig montert. Dermed får vi ikke betalingen vår heller.  

– Vi vil ha huset opp så fort det lar seg gjøre, forsikrer Kristiansen.

Hvordan kan det gå så fort å bygge enebolig?

En av grunnene til at Älvsbyhus kan sette opp ferdighusene sine så tidseffektivt, er at med modulhus er de fleste valgene for husets utseende allerede tatt.

– Jeg avklarer alltid i første møte om kunden ønsker seg spesielle store vindusflater, særegen materialbruk eller andre ting vi ikke leverer. Da anbefaler jeg dem gjerne å kontakte en arkitekt eller en byggmester, sier Kristiansen.

Ofte opplever han allikevel at kundene kommer tilbake til ham. På grunn av prisen og tiden.

– Fordelen med modulhus er at det er meget forutsigbart når det kommer til kostnadskontroll, og ikke minst tidsperspektivet, understreker Kristiansen.

Modulhus eller arkitekttegnet hus – hva går fortest?

Pål Terje Carlsen har bakgrunn som ingeniør og har jobbet som byggesaksansvarlig hos Älvsbyhus siden 2001. Han kommer inn i bildet når selve byggesøknaden skal sendes til kommunen. I søknadspliktige tiltak krever plan- og bygningsloven at en såkalt ansvarlig søker engasjeres for å stå ansvarlig for hele søknadsløpet – fra nabovarsling og innsending av søknad til ferdigattest. Carlsen er ansvarlig søker for alle kundene hos Älvsbyhus.

– Vi opplever svært sjelden å få søknader i retur fra kommunen, forsikrer han.

Selv om det er store forskjeller fra byggesak til byggesak, kjenner han med sin lange fartstid godt til kommunenes reguleringsplaner. Han vet hva som går gjennom og ikke.

– Fordelen med modulhus er at vi leverer etter prinsippet «what you see, is what you get», forklarer Carlsen.

Med dette prinsippet vet kunden på et tidlig tidspunkt hvordan resultatet vil bli. Husmodellen er godt gjennomprøvd, og man unngår misforståelser.

– Når ballen begynner å rulle, så ruller den rett i mål, sier han.

Han bekrefter at hvis kunden ønsker et særegent hus, bør de gå for et arkitekttegnet hus. I en slik prosess vil kunden ofte legge til ønsker og behov underveis. Arkitekten vil prøve å etterkomme ønskene, men kunden bør være klar over at risikoen for byggetekniske utfordringer kan forlenge prosessen. Sivilarkitekt Knut Hjeltnes bekrefter at det er vanskelig å anslå helt konkret hvor lang tid det faktisk tar å bygge et arkitekttegnet hus.

– Vi har gjennomført prosesser som har tatt rundt 14 måneder, men også opp til syv-åtte år på det lengste, sier han. Gitt en enkel reguleringsplan, for eksempel i et byggefelt, anslår Hjeltnes en tidsramme på rundt 1,5 til to år.

Nytt hjem på ca. ett år

Som en del av totalpakken tilbyr vi i Älvsbyhus rådgiving og bistand uten ekstra kostnader. Vi holder i hele byggeprosessen fra A til Å. Grovt kan vi skissere opp byggeprosessen i fire steg:

  • Steg 1: Bestilling og kontrakt

Første fase består i å få orden på dokumenter, som bestillingsavtale, kontrakt og tegninger. Dette innebærer oppmåling av tomt, tilvalg, nabovarsling og all viktig planlegging. Vår forhandler er din kontaktperson og rådgiver. 

Første fase tar normalt ca. to måneder.

  • Steg 2: Byggetillatelse

Andre fase handler om å få godkjent byggetillatelse av kommunen.
Din rådgiver vil samle alt nødvendig papirarbeid for byggesøknaden.
Når igangsettelsen er gitt av kommunen, kan du som husbygger begynne å klargjøre tomten. Dette innebærer gravearbeider og eventuelt sprenging.

Andre fase tar normalt ca. tre måneder.

  • Steg 3: Forberedelse til produksjon

Tredje fase handler om å klargjøre for selve husleveransen. 

Din rådgiver hjelper deg og sørger for at alt er klart til riktig tid.
Mens trehusmodulene ferdigstilles på fabrikken i Sverige, blir grunnmur med krypkjeller støpt av våre folk i Älvsbyhus.

Tredje fase tar normalt ca. tre måneder

  • Steg 4: Produksjon og overtakelse

Fjerde fase handler om montering og ferdigattest. Selve husmonteringen går raskt! Kl. 06.50 står kranen klar – og i løpet av dagen er huset montert med tett tak, og opplegg for vann, avløp og elektrisk.

I ukene fremover skjer alt det innvendige arbeidet, og etter ca. to måneder er huset ditt klart for overtakelse. Når ferdigattesten er gitt, er det klart for innflytting. 

Fjerde fase tar normalt ca. to måneder.

Har du spørsmål?

Vi er her for å svare på dine spørsmål rundt byggeprosessen og hva det koster å bygge nytt hus.

Bilde av boligformidler Stian i Älvsbyhus

Les vår huskatalog

Digital katalog får du umiddelbart tilgang til!

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt