Publisert 30 august 2022
Oppdatert 30 august 2022

Vi vet hvor ditt hus vokste opp

Sammen med Svea skog og deres sertifiserte skogbruk, er Älvsbyhus sikret at skogen blir fornyet ved at trærne som brukes blir erstattet med nyplantning. Sveaskog gjennomfører ansvarlig skogbruk som tar hensyn til biologisk mangfold.

Gjennom flere tiår har Älvsbyhus produsert attraktive hus av høy kvalitet. Fra det sentvoksende tømmeret i svenske skoger til husene står ferdig bygget, er vi som bedrift lidenskapelig opptatt av at prosessen gjennomføres mest mulig praktisk i alle ledd. 

Denne grunntanken gjør at vi som byggefirma kan tilby høy kvalitet til overkommelig pris. Kall det gjerne skandinavisk rasjonalisme -vi kaller det et smartere valg!

Sveaskog er sertifisert i henhold til ISO 14001 og har FSC sporbarhetssertifikat og strenge etiske retningslinjer. Trærne de bruker erstattes med nyplantning. 

Noen av nøkkelfaktorene for å optimalisere prosessen fra trær i skogen til ferdig hus, er detaljkontroll. Eget sagbruk i fabrikken, med kortreist gran fra Svea skog, eget betongstøperi for fundamentelementer, og eget plate- og beslagversted for både vindu- og takbeslag, legger grunnlaget for parallell og kostnadsbesparende produksjon- av de ulike elementene for hvert enkelt hus.

Det betyr også i siste ledd at man sparer tid, fordi når alt er produsert med presisjon, vet man at de ulike bestanddelene passer perfekt til hverandre. 

Smart bruk av trevirke

Sammen med Sveaskog har vi total kontroll på trevirket vi bruker. Når trestokkene kommer til fabrikken vet vi allerede hvilke detaljer vi skal bygge av hver enkelt av dem. 

Effektivt i fabrikk

Ved å bygge moduler og andre detaljer i kontrollerte miljøer i fabrikken, garanterer vi kvaliteten. I fabrikken kan vi starte på flere fronter samtidig, noe som effektiviserer prosessen.

Rester blir til energi

I fabrikken bruker vi alt, fra miste kloss til restprodukter som vi lager energi av. Spon og bark går til varmeverk for produksjon av el og varme. De varmer igjen opp fabrikken og de hus vi har i Älvsbyn. 

Pelletsproduksjon

En del spon fra fabrikken i Älvsbyn får også til lokale bønder og til pelletsproduksjon.

Minst mulig klimaavtrykk

Hele huset leveres i én forsendelse når alt er ferdig i fabrikken. Om mulig sender vi gjerne med tok og forsendelsen pakkes så kompakt som mulig.

 

Har du spørsmål?

Vi er her for å svare på dine spørsmål rundt byggeprosessen og hva det koster å bygge nytt hus.

Bilde av boligformidler Stian i Älvsbyhus

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt