Publisert 30 mai 2022
Oppdatert 30 mai 2022

Personvernerklæring

Vi beskytter din integritet

 • Hos Älvsbyhus verner vi om din personlige integritet. Vi prioriterer beskyttelsen av all informasjon du fortror oss med og følger de lover og regler som finnes for å beskytte din integritet, deriblant personvernforordningen GDPR.
 • Når du får dine opplysninger registrert eller på annen måte behandlet har du rett til informasjon om behandlingen som vi gjennom denne personvernerklæringen som vi vil gi deg.

Slik behandler Älvsbyhus dine personopplysninger

 • Älvbyhus AS, org nr. 975 955 885, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger for ulike hensikter som vi under vil informere nærmere for deg.  

Kunder og mulige kunder

 • For kunder og mulige kunder behandler vi personopplysninger først og fremst for å administrere kundeforhold og direktemarkedsføring. Älvsbyhus trenger for eksempel dine personopplysninger for å kunne sende deg en katalog. Vi kan også bruke de personopplysninger vi har om deg for å gi relevant informasjon og markedsføre våre egne og spesielt utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester.

De personopplysninger vi behandler om våre kunder og mulige kunder er først og fremst navn og kontaktopplysninger. Våre lovlige grunner til nevnte behandling er dels ditt samtykke, men behandlingen er også basert på vår lovlige interesse av å kunne markedsføre våre varer og tjenester.

Avtale

 • Om vi inngår en avtale, for eksempel om leveranse av et hus eller materiale, kan vi behandle dine personopplysninger med formål om å kunne oppfylle avtalen. Vår lovlige grunn til en slik behandling er at den er nødvendig for å kunne inngå eller fullføre avtalen.  

Kontakt med Älvsbyhus

 • Når du på en eller annen måte tar kontakt med oss på Älvsbyhus innebærer en slik kontakt mange ganger at vi også behandler personopplysninger, med hensikt å kunne følge opp kontakten. Vi behandler da de personopplysninger du selv oppgir, hovedsakelig navn og kontaktopplysninger. Vår lovlige grunn til denne behandlingen er vår lovlige interesse for å kunne følge opp kontakten.

 Lagringstiden

 • Älvsbyhus behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som er redegjort for ovenfor. Personopplysninger om kunder kan dog iblant måtte spares for andre formål som følger av lov, som for eksempel bokføringsmål-

Sikkerhet

 • De opplysninger som betros Älvsbyhus behandles på en betryggende måte. I Älvsbyhus sin organisasjon er det kun et begrenset antall personer med særskilt grunn har tilgang til personopplysningene og beskyttelse finnes både mot inntrenging og ødeleggelse av opplysningene.   

Deling og tredjepartsoverføring av dine personopplysninger

 • Älvsbyhus kan komme til å dele dine personopplysninger med særskilt utvalgte samarbeidspartnere, eksempelvis med hensikt i å annonsere eller levere varer og tjenester til deg. Vi kan for eksempel dele dine personopplysninger med Facebook, Instagram eller et annet sosialt medium. I så fall er den aktør vi deler dine personopplysninger med selv ansvarlige for personopplysninger og har derfor også selv forpliktelser imot deg som er registrert. I de tilfeller som en annen aktør behandler dine personopplysninger kun for vår regning skjer det bare med en slik aktør som vi har inngått avtale om databehandling.
 • Når vi deler dine personopplysninger med eksempelvis Facebook eller Instagram kan en slik deling omfatte at dine personopplysninger overføres til et såkalt tredjeland, dvs. et land utenfor EU/EØS. Om vi for eksempel deler dine personopplysninger med Facebook kan dine personopplysninger overføres til USA, og igjen til et annet tredjeland. Facebook er selv ansvarlige for personopplysninger og også for behandlingen av dine personopplysninger, og de har en egen personvernpolicy. Det kan dog ikke garanteres at du i USA eller annet tredjeland har samme beskyttelse for dine personopplysninger som du har innenfor EU/EØS. En myndighet i USA skulle eksempelvis av Facebook kan kreve å få tilgang til dine personopplysninger. Vi vil derfor informere deg om at det også betyr å innhente ditt samtykke til delingen og til tredjelandsoverføringen av dine personopplysninger.

Dine rettigheter

 • Når du får dine personopplysninger behandlet har du en rekke rettigheter som vi vil opplyse deg om. Du har rett til innsyn i hvordan dine personopplysninger behandles.  Det betyder at du kan kreve å få tilgang til informasjon om behandlingen. Du har også rett til å kreve å få feilaktige personopplysninger endret, overflødig behandling begrenset, ugrunnet behandling slettet og i visse fall har du rett til å få dine personopplysninger flyttet fra vårt system til en annen aktør såkalt dataportabilitet.  
 • Du har også rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke til personopplysningsbehandlingen.
 • Vil du utøve noen av dine rettigheter kan du sende et ønske om det til oss på marked@alvsbyhus.no. Her er våre kontaktopplysninger:

  Älvsbyhus AS
  marked@alvsbyhus.no
  Ekholtveien 114, 1526 Moss

Samtykke

 • Ved å godkjenne vår personvernerklæring bekrefter du at du har tatt del av informasjonen og at du samtykker til behandlingen av personopplysninger.

Har du spørsmål?

Vi er her for å svare på dine spørsmål rundt byggeprosessen og hva det koster å bygge nytt hus.

Bilde av boligformidler Stian i Älvsbyhus

Les vår huskatalog

Digital katalog får du umiddelbart tilgang til!

Oi sann!

En uventet feil har oppstått. Last siden på nytt